EVSE KURUMSAL

Etik Kurallarımız ve Sorumluluklarımız

ETİK KURALLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ

Başta Yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımız, şirketimizin itibarını en üst düzeyde tutmak için, her türlü ilişkilerinde ve iş süreçlerinde belirlenen etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür.Tüm paydaşlarımıza karşı, aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

  • Yasal Sorumluluklarımız

Tüm iş süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde, T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde hareket eder, ilgili kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler sunarız.

  • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı davranarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap vererek, ürün ve hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarız. Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket ederiz.

  • Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmadan, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlar, iş yerinde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratırız. Çalışanlarımıza kariyerlerini geliştirme imkanı sağlarız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlarız.

  • Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İş yaptığımız kişi ve kuruluşlara saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde davranır, iş ortaklarımız ile gizlilik dürüstlük ve çıkar çatışması ilkelerimize göre yaklaşırız. Çalışanlarımız, görevleri nedeni ile özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışmaz ve hiç kimseye yasal olmayan bir ödeme veya yardım teklif etmezler.

  • Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan, rakip ürünleri kötülemeden ve yanıltıcı reklam yapmaktan ve haksız rekabetten kaçınırız.

  • Sosyal Sorumluluklarımız

Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yaparız. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı oluruz ve kurallara uyarız.

  • Şirketimize Karşı Sorumluluklarımız

Tüm iş ilişkilerinde dürüst davranır, sorumluluklarımızı yerine getirirken, Evse Mobilya saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınırız. Evse Mobilya iş standartları ve etik kuralları çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getiririz. DEĞERLERİMİZ Müşteri Odaklılık Yaratıcılık Kalite Değişime Açıklık Proaktif Olmak Sorumluluk Doğruluk Kültürel Çeşitler

HIZLI ULAŞIM
KONFOR
KALİTE
ZAMANINDA TESLİMAT