EVSE KURUMSAL

Politika

POLİTİKA

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Global pazarda rekabet etmeyi, müşterileri tarafından tercih ve tavsiye edilmeyi hedefleyen kuruluşumuz; tüm süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, insan kaynağımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nın temel değerleri aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur. Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek ve uygun çözümler üretmek.

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun memnuniyetini hedefleyerek, sürekli ve etkin iletişim içinde olmak. Kârlılık, verimlilik ve etkinlik üzerine kurulu süreçlerimizi ve Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek. Kaliteyi beklentinin üstünde ürünler ve hizmetler bütünü olarak görüp, farklılaşmak. Ürün ve Prosesleri tasarlarken, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve teknolojileri kullanma çabasında olmak. Atıklarımızın azaltılması ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak.

Ülke ve kuruluş kaynakları ile doğal kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak. Faaliyetlerimizde, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri saptayıp, riskleri yönetmek. İnsan kaynaklarımızın eğitimlerle, politikamızın bilincine sahip olmasını, sürekli gelişimini ve katılımcı olmasını sağlamak. Yerel ve Ulusal tüm zorunlulukları minimum standartlar olarak kabul ederek Mobilya sektöründe örnek ve önder kuruluş olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

  • Sektörü ve Pazar dinamiklerini en iyi bilen ve yöneten bir organizasyon yaratmak,
  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü Evse Mobilya bünyesine kazandırmak,
  • Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü Topluluğa kazandırmak,
  • Potansiyel insan kaynağını kazandırmak ve geleceğe hazırlamak,
  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmak,
  • Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
  • Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak.

HIZLI ULAŞIM
KONFOR
KALİTE
ZAMANINDA TESLİMAT